کتاب راهنمای مبحث ۱۳ طرح و اجرای تاسیسات برقی

شرح تفصیلی بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها

کتاب راهنمای مبحث ۱۳ طرح و اجرای تاسیسات برقی: مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان در تشریح الزامات و توصیه‌هایی برای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها نوشته شده و به گواه اهل فن، متنی سهل و ممتنع است. به عبارت دیگر هر چند بسیاری از مطالب آن روشن و بدیهی به نظر می‌رسند، لکن نکات متعددی در آنها مستتر است به طوریکه پی بردن به عمق آن مطالب، نیازمند شرح و توضیحات مفصلی می‌باشد. برخی مطالب هم برای خواننده‌ای که تجربه عملی زیادی ندارد، ممکن است در قالب متن‌ تنها، چندان گویا نباشد. در کتاب «شرح تفصیلی بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها» یا کتاب راهنمای مبحث ۱۳ طرح و اجرای تاسیسات برقی، سعی شده با کمک تصاویر، جداول و توضیحات تکمیلی در ذیل بسیاری از بندهای مبحث، درک بهتر و عمیق‌تری برای خواننده فراهم شده و در مواردی که متن پیچیده و سنگین است، با شرحی روان‌تر،‌مطالب برای خواننده روشن گردد. به خصوص برای افرادی که نخستین بار مبحث سیزدهم (یا حداقل ویرایش جدید آن) را مطالعه می‌کنند، این کتاب بسیار سودمنداست.

 

فهرست مطالب کتاب راهنمای مبحث ۱۳ طرح و اجرای تاسیسات برقی:

پیشگفتار

فصل اول / مبانی عمومی

۱۳-۱ مبانی عمومی

فصل دوم / کلیات

۱۳-۲ کلیات

۱۳-۲-۱ دامنه کاربرد

۱۳-۲-۲ هدف

۱۳-۲-۳ تعاریف عمومی

فصل سوم / اصول اساسی در تأسیسات برق

۱۳-۳ اصول اساسی در تأسیسات برق

۱۳-۳-۱ اصول حفاظت

۱۳-۳-۲ طراحی

۱۳-۳-۳ انتخاب تجهیزات الکتریکی

۱۳-۳-۴ نصب و برپایی

۱۳-۳-۵ آزمون‌های اولیه و کنترل

فصل چهارم / برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند)

۱۳-۴-۱ کلیات

۱۳-۴-۲ برآورد توان کل نصب شده

۱۳-۴-۳ غیر هم زمانی مصارف و تخمین ضریب هم زمانی

فصل پنجم / منابع تأمین نیروی برق (سرویس مشترک)

۱۳-۵-۱ کلیات

۱۳-۵-۲ تأسیسات انشعاب برق فشار ضعیف (منشعب از شبکه‌های عمومی)

۱۳-۵-۳ انشعاب فشار متوسط (اختصاصی)

۱۳-۵-۴ اتصال زمین

۱۳-۵-۵ نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)

۱۳-۵-۶ نیروی برق ایمنی

فصل ششم / تابلوهای توزیع نیرو و تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل

۱۳-۶-۱ کلیات

۱۳-۶-۲ تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل

فصل هفتم / مدارها (کابل‌کشی ـ سیم‌کشی)

۱۳-۷-۱ کلیات

۱۳-۷-۲ کابل‌ و کابل‌کشی

۱۳-۷-۳ سیم‌کشی

فصل هشتم/ تجهیزات سیم‌کشی

۱۳-۸-۱ کلیات

۱۳-۸-۲ کلیدها

۱۳-۸-۳ پریزها

فصل نهم / تأسیسات جریان ضعیف

۹-۱ کلیات

۹-۲- سیستم اعلام حریق

۹-۳- نکات مهم سیستم اعلام حریق

۹-۴- آنتن مرکزی

۹-۵- سیستم‌های صوتی

۹-۶ شبکه‌های کامپیوتری

۹-۷ تلفن و سیستم‌های مخابراتی

۹-۸ سیستم نظارت تصویری (مانیتورینگ و دوربین مدار بسته)

۹-۹ آشکارساز حفاظتی (ورود غیرمجاز)

۹-۱۰ پانل درب ورودی درب بازکن صوتی و تصویری

۹-۱۱ سیستم مدیریت و کنترل هوشمند ساختمان BMS

فصل دهم / محیط‌های عادی و مخصوص

۱۳-۱۰-۱ کلیات

۱۳-۱۰-۲ محیط‌های با شرایط عادی (محیط‌های خشک)

۱۳-۱۰-۳ محیط‌های نمناک – محیط‌های مرطوب

۱۳-۱۰-۴ حمام‌ها و دوش‌ها در منازل، هتل‌ها و نظایر آن

۱۳-۱۰-۵ استخر

۱۳-۱۰-۶ سونای خشک

۱۳-۱۰-۷ سونای بخار

۱۳-۱۰-۸ محیط‌های گرم

۱۳-۱۰-۹ محیط‌های مخصوص دیگر

پیوست ۱ / سیستم‌های نیروی برق

پ ۱-۱ کلیات

پ ۱-۲ مشخصه‌های اصلی سیستم TN

پ ۱-۳ سطح مقطع هادی خنثی

پ ۱-۴ سطح مقطع هادی حفاظتی، حفاظتی – خنثی

پ ۱-۵ سطح مقطع هادی هم‌بندی اصلی

پ ۱-۶ سطح مقطع هادی‌های هم‌بندی اضافی

پ ۱-۷ هادی اتصال زمین

پ ۱-۸ ترمینال اصلی اتصال زمین

پ ۱-۹ مقررات اضافی مربوط به هادی‌های حفاظتی، هم‌بندی‌ها و اتصال زمین

پ ۱-۱۰ الکترود زمین

پیوست ۲ / حل یک مثال کاربردی در خصوص ضرایب همزمانی

منابع و ماخذ کتاب راهنمای مبحث ۱۳ طرح و اجرای تاسیسات برقی

http://noavarpub.com/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-13-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA/