به طور کلی، آزمون کارشناس رسمی در سه حالت و بصورت آزمون های مجزا برگزار می شود:


 1- آزمون کارشناسان رسمی دادگستری که زیر نظر کانون کارشناسان دادگستری می باشد.


 2- ماده 187 که همان آزمون کارشناسان قوه قضاییه است و زیر نظر قوه قضاییه می باشد.


3- ماده 27 که همان آزمون کارشناسان رسمی نظام مهندسی است و زیر نظر قوه مجریه می باشد.


در ابتدا فقط جذب کارشناس از طریق کانون کارشناسان انجام می گرفت. بعدا به خاطر کندی روند جذب کارشناس و یکسری ملاحظات دیگر، قوه قضاییه وارد کار شد و اقدام به جذب کارشناس نمود و همچنین به موازات قوه قضاییه، نظام مهندسی هم در این خصوص اقدام به جذب کارشناس نمود. ارجاع کار به کارشناسان نظام مهندسی از طریق سامانه نظام مهندسی صورت می پذیرد که در حال حاضر حدود 500 کارشناس در این سازمان وجود دارند ولی ارجاع کاری خاصی به آنها انجام نمی شود و سازمان در این زمینه فعالیت خاصی ندارد.


سیستم ارجاع کار به کارشناسان قوه قضاییه به دو صورت وجود دارد. یا قاضی به صورت مستقیم با توجه به کتابچه ای که از کلیه کارشناسان در اختیار دارد کار را ارجاع میدهد یا خود کارشناس از طریق روابطی که دارد پروژه را بدست می آورد.


آخرین آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1395 و آزمون قوه قضاییه سال 1393 و آزمون ماده27 سال 1390 برگزار شد و دوره بعدی قوه قضاییه و ماده27 احتمالا در سال 1396 برگزار می شود.


معمولا به صورت میانگین 60 تا 50 سوال در آزمون میاید و ترجیحا جهت اطمینان خاطر بهتر است 70 درصد نمره آزمون را کسب نمایید تا به مرحله گزینش راه یابید.(البته داوطلبان میتوانند با پاسخگویی به بیش از 50 درصد سوالات نیز امیدی جهت قبولی داشته باشند که این موارد با توجه به رقابتی بودن آزمون متغیر است).


آزمون بصورت جزوه بسته می باشد.


منبع: http://noavarpub.com/